Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 1/2011

Opublikowany: 2011-11-08 13:44:48
Temat: Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

Zarząd AITON CALDWELL S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z tym, od dnia dzisiejszego tj. 8 listopada 2011 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. – "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego."

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu