Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Daty publikacji raportów okresowych i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2017 roku:

  • 14.08.2017 – raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
  • 14.11.2017 – raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

ESPI 4/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku … Czytaj więcej

EBI 10/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku … Czytaj więcej

EBI 9/2017: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2017 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku … Czytaj więcej

ESPI 3/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 kwietnia 2017 roku: Marek Bednarski – 1.000.000 akcji reprezentujących taką … Czytaj więcej

EBI 8/2017: Wypłata dywidendy za rok 2016

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia … Czytaj więcej

EBI 7/2017: Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 roku, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Pan Rafał Pietrzak został powołany … Czytaj więcej

EBI 6/2017: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2017 roku. Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A. Czytaj więcej

EBI 5/2017: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2016. Rada Nadzorcza zatwierdziła … Czytaj więcej

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem … Czytaj więcej

ESPI 1/2017: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 26 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:00, w siedzibie … Czytaj więcej
Strona 1 z 2612345...1020...Ostatnia »