Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Daty publikacji raportów okresowych i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2016 roku:

  • 10.05.2016 – ZWZA
  • 16.05.2016 – raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
  • 16.08.2016 – raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
  • 14.11.2016 – raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

ESPI 8/2016: Informacja o zawarciu przez Spółkę z Województwem Pomorskim Umowy o dofinansowanie Projektu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2016 z dnia 27 października 2016 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Województwem Pomorskim Umowę nr RPPM.02.02.01-22-0200/16-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie produktu … Czytaj więcej

EBI 14/2016: Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 5) Statutu Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza … Czytaj więcej

Raport okresowy Aiton Caldwell SA za III kwartał 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu … Czytaj więcej

ESPI 7/2016: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, której to spółki Aiton Caldwell S.A. jest wspólnikiem, posiadającym 98 udziałów … Czytaj więcej

ESPI 6/2016: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o rozstrzygnięciu konkursu nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16 (poprzednio nr RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16)  w ramach Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie … Czytaj więcej

EBI 12/2016: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku … Czytaj więcej

EBI 11/2016: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku … Czytaj więcej

ESPI 5/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2016 roku: Marek Bednarski – 1.000.000 akcji reprezentujących taką … Czytaj więcej

EBI 10/2016: Wypłata dywidendy za rok 2015

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 maja 2016 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.013.923,80 zł (jeden milion trzynaście tysięcy … Czytaj więcej

EBI 9/2016: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2016 roku. Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2016 r. Podstawa prawna: … Czytaj więcej
Strona 1 z 2412345...1020...Ostatnia »