Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Daty publikacji raportów okresowych i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2017 roku:

  • 14.02.2017 – raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
  • 31.03.2017 – raport roczny za 2016 rok
  • 15.05.2017 – raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
  • 14.08.2017 – raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
  • 14.11.2017 – raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem … Czytaj więcej

ESPI 1/2017: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 26 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:00, w siedzibie … Czytaj więcej

EBI 4/2017: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 26 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:00, w siedzibie … Czytaj więcej

EBI 3/2017: Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2016 rok

Zarząd Aiton Caldwell S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 rok. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym … Czytaj więcej

EBI 2/2017: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu … Czytaj więcej

EBI 1/2017: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 roku: 14.02.2017 – raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku 31.03.2017 – raport roczny za 2016 rok 15.05.2017 – raport kwartalny … Czytaj więcej

ESPI 8/2016: Informacja o zawarciu przez Spółkę z Województwem Pomorskim Umowy o dofinansowanie Projektu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2016 z dnia 27 października 2016 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Województwem Pomorskim Umowę nr RPPM.02.02.01-22-0200/16-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie produktu … Czytaj więcej

EBI 14/2016: Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 5) Statutu Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza … Czytaj więcej

Raport okresowy Aiton Caldwell SA za III kwartał 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu … Czytaj więcej

ESPI 7/2016: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Emptor Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, której to spółki Aiton Caldwell S.A. jest wspólnikiem, posiadającym 98 udziałów … Czytaj więcej
Strona 1 z 2512345...1020...Ostatnia »