Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Harmonogram publikacji na 2018 rok:

  • 15.05.2018 – raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
  • 14.08.2018 – raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
  • 14.11.2018 – raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Harmonogram wydarzeń na 2018 rok:

  • 10.05.2018 – Zwołanie ZWZA

 

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

ESPI 16/2018: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zwiększeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów powyżej 10%

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia … Czytaj więcej

ESPI 15/2018: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego … Czytaj więcej

Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2018 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku … Czytaj więcej

ESPI 14/2018: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2018 roku: Szturmowicz Mirosław – 576.000 akcji reprezentujących taką … Czytaj więcej

EBI 7/2018: Wypłata dywidendy za rok 2017

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 maja 2018 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.130.728,00 zł (jeden milion sto trzydzieści … Czytaj więcej

EBI 6/2018: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2018 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję … Czytaj więcej

EBI 5/2018: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2018 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu … Czytaj więcej

ESPI 12/2018: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego … Czytaj więcej

ESPI 11/2018: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 10 maja 2018 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 10 maja 2018 roku na godzinę 12:30, w siedzibie … Czytaj więcej

EBI 4/2018: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 10 maja 2018 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 10 maja 2018 roku na godzinę 12:30, w siedzibie … Czytaj więcej
Strona 1 z 3112345...102030...Ostatnia »