Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Daty publikacji raportów okresowych i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2017 roku:

  • 21.09.2017 – NWZA (czytaj więcej)
  • 14.11.2017 – raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

ESPI 17/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów poniżej 5%

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia … Czytaj więcej

EBI 20/2017: Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 2/09/2017 z dnia 21 września 2017 r., w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2017 r. Zarząd Spółki … Czytaj więcej

ESPI 16/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego … Czytaj więcej

ESPI 15/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zwiększeniu udziału Akcjonariusza

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia … Czytaj więcej

ESPI 14/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego … Czytaj więcej

ESPI 13/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego … Czytaj więcej

EBI 19/2017: Uzupełnienie Raportu Bieżącego EBI nr 18/2017 z dnia 21.09.2017 r. dot. zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 18/2017 z dnia 21 września 2017r. poniżej przedstawia życiorysy nowego członka Rady Nadzorczej Pana Marka Bednarskiego powołanego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego … Czytaj więcej

ESPI 12/2017: Osoby reprezentujące spółkę: Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 roku, w związku ze złożonym przez Pana Tadeusza Kruszewskiego oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (Raport ESPI 7/2017) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki … Czytaj więcej

EBI 18/2017: Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 roku, w związku ze złożonym przez Pana Tadeusza Kruszewskiego oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (Raport EBI 15/2017) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki … Czytaj więcej

EBI 17/2017: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu … Czytaj więcej
Strona 1 z 2812345...1020...Ostatnia »