Witamy w sekcji relacji inwestorskich.


Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki. Zwróci ona wyniki pochodzące jedynie z sekcji dla inwestorów.

Daty publikacji raportów okresowych i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2017 roku:

  • 14.08.2017 – raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
  • 14.11.2017 – raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Informacje o spółce

Zarząd, akcjonariat, wybrane dane finansowe, dane kontaktowe dla akcjonariuszy. Czytaj więcej »

Ład korporacyjny

Informacje statutowe, Rada Nadzorcza, archiwum wszystkich dokumentów korporacyjnych, prezentacji inwestorskich i raportów okresowych. Czytaj więcej »

Poradnik akcjonariusza

Informacje dotyczące praw, obowiązków i zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Czytaj więcej »

EBI 15/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Tadeusza Kruszewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton … Czytaj więcej

ESPI 7/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Tadeusza Kruszewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton … Czytaj więcej

EBI 14/2017: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2017 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu … Czytaj więcej

EBI 13/2017: Uzupełnienie załącznika do raportu EBI 12/2017

Uzupełnia się brakujący załącznik do raportu EBI 12/2017 z dnia 07.07.2017 – Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki … Czytaj więcej

EBI 12/2017: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 maja … Czytaj więcej

EBI 11/2017: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.146,00 … Czytaj więcej

ESPI 5/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do Raportu EBI 10/2017 oraz ESPI 4/2017 z dnia 23 maja 2017 r. informuje, iż Spółka Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki z dnia … Czytaj więcej

ESPI 4/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku … Czytaj więcej

EBI 10/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku … Czytaj więcej

EBI 9/2017: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2017 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku … Czytaj więcej
Strona 1 z 2612345...1020...Ostatnia »