Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2014

Raport Bieżący

Numer: 10/2014 Data: 2014-04-30 godzina 17:11:41

Temat: Przystąpienie do Spółki Emptor Labs

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje o przystąpieniu do Spółki Emptor Labs Sp. z o.o. w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emptor Labs Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce, stanowiące łącznie 30% kapitału zakładowego, przeznaczone zostały do objęcia przez Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. W dniu dzisiejszym Aiton Caldwell Spółka Akcyjna złożyła oświadczenie o objęciu wszystkich nowoutworzonych udziałów i przystąpieniu do Spółki, w zamian za wkład niepieniężny o wartości 30.000,00 złotych.

Spółka Emptor Labs Sp. z o.o. została powołana przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz Pana Michała Jerzyka w celu stworzenia innowacyjnej platformy informatycznej funkcjonującej pod domeną Desk Champion 2, a następnie jej komercjalizacji. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 – Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawartej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach wnoszonego wkładu niepieniężnego Spółka udzieliła niewyłącznego, ograniczonego w czasie (5 lat), zbywalnego prawa do korzystania ze skonfigurowanej na platformie Carrier-eX wirtualnej partycji systemu (wirtualna domena). Oznacza to, iż Aiton Caldwell dostarczy rozwiązania dla komunikacji głosowej do innowacyjnych produktów i usług wytwarzanych przez Emptor Labs.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu