Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2015

Opublikowany: 2015-03-06, 16:00:04

Temat: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 14 stycznia 2015 roku.

Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5 marca 2015 roku.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

15-03-05 STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL SA – tekst jednolity.pdf


Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu