Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2019: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2019 roku, w związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. zgodnie z treścią art. 386 § 1 i § 2 k.s.h. w zw. z art. 369 § 4 k.s.h. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) powołano na nową pełną i wspólną kadencję Radę Nadzorczą w osobach: Ryszarda Wojnowskiego, Marka Bednarskiego, Krzysztofa Malickiego, Mirosława Szturmowicza i Krzysztofa Rogalińskiego.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Ryszard Wojnowski

Ryszard Wojnowski jest absolwentem Uniwersytetu Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W 1996 roku ukończył Studium Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University. Pan Ryszard Wojnowski jest doradcą inwestycyjnym licencja nr 62. W latach 1995-1996 obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w roku 1997 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Od 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej Apator S.A. Od kwietnia 2005 roku był również członkiem Rady Nadzorczej Eurocash S.A. W roku 2007 został powołany na członka Rady Nadzorczej Datera S.A. i Apator Control S.A. (gdzie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej). Od 2017 r. do 2019 r. był on członkiem Rady Nadzorczej Nuadu Sp. z o.o. W kwietniu 2011 roku został on zaś powołany na członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A., gdzie do dnia dzisiejszego pełni tę funkcję. Obecnie, poza spółką Aiton Caldwell S.A. Ryszard Wojnowski nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego niż Aiton Caldwell S.A. W okresie ostatnich trzech lat był on wspólnikiem Nuadu Sp. z o.o., a obecnie jest wspólnikiem Nuadu Holding PTE. Limited z siedzibą w Singapurze.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Wojnowski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Ryszard Wojnowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Ryszard Wojnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Ryszard Wojnowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mirosław Szturmowicz

Mirosław Szturmowicz posiada rozległą wiedzę na temat rynku teleinformatycznego w Polsce oraz doświadczenie związane z realizacją dużych projektów informatycznych. Mirosław Szturmowicz ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1984 – 1988 był adiunktem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Jest także absolwentem Advanced Management Program Uniwersytetu w Oxfordzie. W latach 1991 – 2001 pracował w IBM Polska Sp. z o.o. kolejno jako: Dyrektor Sprzedaży dla Sektora Finansowego, Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor Generalny IBM Polska. Od roku 2001 do roku 2003 był Wiceprezesem Zarządu Prokom Software SA. W latach 2004-2006 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu PZU SA odpowiedzialnym za IT i Operacje. Od 2003 roku prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną. Obecnie jest wspólnikiem w spółce Accell Performance Sp. z o.o.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Szturmowicz nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Szturmowicz pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Mirosław Szturmowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Szturmowicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Rogaliński

Pan Krzysztof Rogaliński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa oraz Studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Krzysztof Rogaliński jest menedżerem średniego i wyższego szczebla zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka z ponad 20 lat doświadczeniem. Był on odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, procesów restrukturyzujących, wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych czy stworzenie strategii w takich firmach, jak PepsiCo Poland sp. z o.o., Statoil Polska sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., czy Grupa Kapitałowa Energa. W okresie od 2011 r. do 2016 r. był CzłonkiemRady Programowej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

W latach 2008-2013 związany z Grupą Kapitałową Energa jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta w Energa S.A., Prezes Zarządu Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o., Wiceprezes i Prezes Zarządu Energa- Obrót S.A. Od lipca 2015 r. do stycznia 2017 r. pełnił on funkcję Wiceprezesa Za rządu spółki Epoka24 Sp. z o.o. Od września 2016 r. do grudnia 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Siled Sp. z o.o. Od stycznia 2019 jest on Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym w spółce Reva-Siled Sp. z o.o. Od czerwca 2008 r. do grudnia 2018 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Sportowego Czarni Słupsk S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. Od 2014 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej w Aiton Caldwell S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Rogaliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Bednarski

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (numer licencji 11) oraz Makler Papierów Wartościowych (numer licencji 397). Początkowo był on zatrudniony w strukturach Banku Gdańskiego S.A., gdzie zajmował stanowisko Doradcy, a następnie Dyrektora Biura Maklerskiego. Pracował on również jako Doradca ds. Inwestycji w Prokom Investments S.A. i w Prokom Software S.A. oraz jako Doradca w HDI Gerling Życie TU. Był on również członkiem Rady Nadzorczej Madman Theory Games S.A., a obecnie jest on członkiem Rady Nadzorczej spółki Analizy Online S.A. notowanej na New Connect oraz członkiem Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Bednarski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Bednarski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Marek Bednarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Bednarski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Malicki

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii tejże uczelni. W 1999 roku zdobył tytuł Najlepszego Studenta Trójmiasta – laur Czerwonej Róży. W 2000 roku ukończył Profesjonalne Studium Finansów dla Menadżerów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, a w 2003 roku uzyskał międzynarodowy tytuł Project Management Professional. W latach 1999-2003 pracował w Prokom Software SA, będąc odpowiedzialnym za inwestycje w sektorze nowych technologii. W 2003 r. współtworzył Grupę Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. (GDFI), przekształconą w 2006 r. w Datera Sp. z o.o., a następnie w Datera SA. Jest jednym z twórców i największym akcjonariuszem Aiton Caldwell SA. Pan Krzysztof Malicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA od 2009 roku. Od roku 2011 współpracuje z Politechniką Gdańską jako Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych. Obecnie Pan Krzysztof Malicki jest Prezesem Zarządu Exceto Sp. z o.o. (spółki celowej Politechniki Gdańskiej) oraz Członkiem Zarządu oraz wspólnikiem spółki Chitone Sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Emobio Sp. z o.o. Nadto, jest on ekspertem Banku Światowego i w projektach Komisji Europejskiej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Malicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Malicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Malicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Malicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. w związku z: § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu