Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 11/2012

Opublikowany: 2012-05-18, 14:29
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 15 czerwca 2012 r.

 

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000313046 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 15 (piętnastego) czerwca 2012 roku na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej.W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) b) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu