Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 11/2021: Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Aiton Caldwell S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki i zaprotokołowanej przez Notariusza Tomasza Binkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A nr 9958/2021).

Podstawa prawna:  

3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Aiton Caldwell S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu