Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 11/2023: Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego

Raport Bieżący

Numer: 11/2023 Data: 07.12.2023 r., godzina 12:01 

Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 1/11/2023 z dnia 12.11.2023 r., w dniu dzisiejszym, tj. 07.12.2023 r. Spółka zawarła z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym rewidentem – firmą audytorską TAX-AUDYTOR M. Butkowska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Targ Drzewny 3/7 80-886, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2244, umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu