Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2012

Opublikowany: 2012-06-01, 13:30:44
Temat: Korekta projektu uchwały ZWZA Aiton Caldwell S.A. w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2011

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. w związku ze zwołanym na dzień 15.06.2012 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz w związku z koniecznością dostosowania terminów dotyczących Dnia Praw do Dywidendy oraz Dnia Wypłaty Dywidendy do regulacji GPW i KDPW w tym zakresie, przedstawia skorygowany projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, który został opublikowany w raporcie EBI nr 11/2012 w dniu 18 maja 2012.

„Uchwała nr ::::__
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 758.303,75 (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote, 75/100 grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, jako dzień dywidendy dzień 28 czerwca 2012 i ustala dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2012 roku.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu