Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2014

Raport Bieżący

Numer: 12/2014 Data: 2014-04-30 godzina: 17:23:09

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2014 r.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2014 r.

Podstawa prawna:
 § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu