Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2015

Numer: 12/2015
 
Data: 2015-03-31 godzina 16:20
 
Temat: Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2014 r.
 
Zarząd Aiton Caldwell S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 rok.
 
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu