Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2018: Żądanie Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie: 00:31:46 wpłynął do Zarządu Spółki wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – Pana Krzysztofa Malickiego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym zmianę statutu poprzez zwiększenie kapitału zakładowego o 10%.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu