Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2021: Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r., w dniu dzisiejszym, tj. 11.10.2021 r. Spółka zawarła z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym rewidentem – firmą audytorską ESO Audit spółka cywilna z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 103 A, 80-244 Gdańsk wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472 umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu