Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2024: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 12 czerwca 2024 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu;
  2. Treść projektów uchwał;
  3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji;
  4. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika;
  5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa.