Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 1/2017: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

  • 14.02.2017 – raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
  • 31.03.2017 – raport roczny za 2016 rok
  • 15.05.2017 – raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
  • 14.08.2017 – raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
  • 14.11.2017 – raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu