Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 12/2017: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A nr 6740/2017).

Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane dnia 28 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL SA – tekst jednolity

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu