Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 13/2012

Opublikowany: 2012-06-01, 13:38:14
Temat: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. został podwyższony z kwoty 1.002.273 złotych do kwoty 1.012.273 złotych i obecnie dzieli się na 1.012.273 akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 19.182 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 409.091 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 84.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Spółka informowała o zakończeniu subskrypcji akcji serii B w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 11.05.2012 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu