Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 13/2019: Informacja o zawarciu umów z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane dwie Umowy o świadczenie usług doradczych zawarte z Future Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) obejmujące wsparcie Spółki w zakresie przeprowadzenia zakładanej emisji akcji serii G oraz świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect. Obie z w/w Umów wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu