Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl

Uwaga! Dnia 1 grudnia 2021 spółka zmienia adres siedziby.

Aiton Caldwell SA

EBI 13/2021: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za III kwartał 2021 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

21-11-12 Raport Q3 2021.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu