Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 13/2024: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załączniki:

  1. Treść uchwał;