Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 13/2017: Uzupełnienie załącznika do raportu EBI 12/2017

Uzupełnia się brakujący załącznik do raportu EBI 12/2017 z dnia 07.07.2017 – Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A nr 6740/2017).

Podstawa prawna: 

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Statut_AC_SA_tekst jednolity_28.06.17.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu