Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2013

Opublikowany: 2013-04-30 16:30:13
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 28 maja 2013

 

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 28 (dwudziestego ósmego) maja 2013 roku na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej.

W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) b) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu