Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2015

Numer: 14/2015

Data: 2015-04-10 godzina 11:41

Temat: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A.
zwołanego na 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Malickiego, posiadającego 2.575.200 akcji Spółki, stanowiących 23,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r. zgodnie z raportem EBI 13/2015 i ESPI 9/2015. W związku z tym Zarząd w załącznikach przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad zgromadzenia oraz ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
2015-04-10 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.04.2015-po zmianach.pdf
2015-04-10 Treść projektów uchwał na ZWZA 29.04.2015-po zmianach.pdf
2015-04-10 Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu