Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2021: Informacja o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęła korespondencja e-mail od Future Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierająca skan oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy Emitentem a Future Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) w dniu 9 grudnia 2011 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia umowa ta wygaśnie w dniu 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu