Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2016: Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 5) Statutu Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę nr 2/14/12/2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016.

Wybranym biegłym rewidentem jest firma audytorska ESO Audit spółka cywilna, z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 103 A, 80-244 Gdańsk wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu