Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 15/2013

Opublikowany: 2013-05-10 16:59:51
Temat: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. zwołanego na 28 maja 2013 r.

 

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako "Spółka"), informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Malickiego, posiadającego 1.296.000 akcji Spółki, stanowiących 12,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 28 maja 2013 r. zgodnie z raportem EBI 13/2013 i ESPI 9/2013. W związku z tym Zarząd w załącznikach przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad zgromadzenia oraz ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu