Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 15/2014

Raport Bieżący

Numer: 15/2014 Data: 2014-04-30 godzina: 17:46:56

Temat: Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Emitenta z Datera SA

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. została podjęta Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA. Pełna treść uchwały została przekazana w raporcie bieżącym EBI 12/2014 z dnia 30 kwietnia 2014.

Zamiar połączenia Spółek został zakomunikowany w raporcie bieżącym EBI 19/2013
z dnia 06 czerwca 2013 r., natomiast Plan Połączenia został opublikowany w raporcie EBI 27/2014 dnia 31 października 2013 r.

Zarząd Spółki przekaże do Sądu Rejonowego informację o zatwierdzeniu połączenia w celu jego rejestracji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o rejestracji połączenia Spółek, Zarząd poinformuje o tym fakcie osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu