Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 15/2021: Informacja o zmianie adresu Spółki

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z podjętą przez Zarząd Spółki uchwałą w sprawie zmiany adresu Emitenta, z dniem 1 grudnia 2021 r. adres Emitenta uległ zmianie. Nowy adres Emitenta jest następujący:

Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk

Nowe dane adresowe Emitenta zostały ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu