Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 16/2012

Opublikowany: 2012-06-20, 13:31:00
Temat: Wypłata dywidendy za rok 2011


Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15.06.2012 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 749.082,02 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote, 2/100 grosze) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,74 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 1.012.273 akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym, w tym 1.002.273 akcje zarejestrowane w KDPW SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 28 czerwca 2012 i dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu