Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 17/2012

Opublikowany: 2012-07-06, 13:13:08
Temat: Umowa dotycząca wejścia na rynek rumuński

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku ("AITON CALDWELL") niniejszym informuje, że w dniu 5 lipca 2012 roku podpisał umowę („UMOWA”) o współpracy biznesowej z rumuńską spółką Media SAT S.R.L. („MEDIA SAT”), z siedzibą w Bukareszcie.

Przedmiotem UMOWY jest współpraca w opracowaniu i wdrożeniu nowej oferty teleinformatycznej dla klienta biznesowego („PRODUKT”), dedykowanej na rynek rumuński. Zgodnie z UMOWĄ MEDIA SAT będzie firmą koordynującą PRODUKT od strony marketingowej, sprzedażowej i prawnej. AITON CALDWELL dostarczy oraz zapewni utrzymanie, serwis i rozwój platformy telekomunikacyjnej, systemu rozliczeń, panelu administracyjnego, panelu użytkownika, dostarczy drugą i trzecią linię wsparcia technicznego oraz pełne wsparcie w zakresie technologicznego oraz biznesowego know-how. Uruchomienie sprzedaży PRODUKTU planowane jest na wrzesień 2012 roku.

MEDIA SAT świadczy usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jest jednym z największych w Rumunii dostawców usług telekomunikacyjnych i internetu.

PRODUKT jest oparty na unikalnej koncepcji biznesowej AITON CALDWELL i wpisuje się w przyjętą przez AITON CALDWELL strategię ekspansji na rynki zagraniczne.

UMOWA podpisana została na okres 5 lat. W UMOWIE zawarte zostały warunki i ograniczenia dotyczące wcześniejszego rozwiązania UMOWY, jak też jej przedłużenia.

UMOWA została uznana za znaczącą ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację ekonomiczną oraz przyjętą strategię rozwoju AITON CALDWELL.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu