Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 17/2014

Raport Bieżący

Numer: 17/2014 Data: 2014-06-02 godzina: 16:00:14

Temat: Rejestracja w KRS połączenia z Datera SA oraz podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia ze Spółką Datera SA oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 603.182,00 zł o kwotę 510.000,00 zł, do kwoty 1.113.182,00 zł, poprzez emisję 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. wynosi obecnie 1.113.182,00 złotych i dzieli się na 11.131.820 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
d) 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka informowała o podjęciu uchwał w sprawie połączenia ze Spółką Datera oraz podwyższeniu kapitału zakładowego w raportach bieżących EBI nr 15/2014 oraz EBI nr 12/2014 z dnia 30.04.2013.

Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia zarejestrowanych w KRS akcji do depozytu KDPW oraz do obrotu na GPW.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §3 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu