Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 18/2014

Numer: 18/2014

Data: 2014-08-12 godzina 12:07

Zmiany w zakresie publikowania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. informuje o wejściu w obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych. W wyniku połączenia ze spółką Datera SA Aiton Caldwell SA stał się jednostką dominującą nad spółką 3mlab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Aiton Caldwell SA informuje o terminach publikacji kolejnych raportów okresowych jednostkowych oraz skonsolidowanych w 2014 roku:

14.08.2014 – raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
14.11.2014 – raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.3 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu