Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 18/2015

Numer: 18/2015

Data: 2015-04-30

Temat: Zmiany w składzie rady nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 29 kwietnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Krużyckiego i powołaniu na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Kosińskiej.

Nowy członek Rady Nadzorczej powołany został w ramach pięcioletniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się dnia 21 października 2014 roku.

Poniżej Zarząd przedstawia życiorysy nowego Członka Rady Nadzorczej.

Agnieszka Kosińska – Członek Rady Nadzorczej od dnia 29 kwietnia 2015 roku:

Pani Agnieszka Kosińska ukończyła Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej w 2000 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana z przemysłem pracując w Grupie ThyssenKrupp Technology, Variovac PS System Pack GmbH, Beckmann Volmer Mechanical Engineering. Koordynator wielu projektów wdrożeniowych i jakościowych. Zwolennik zarządzania przez jakość w oparciu o TQM, uprawniony auditor i pełnomocnik ds. jakości. Aktualnie obejmuje stanowisko kierownicze w Panasonic Energy Poland S.A dział rozwoju i kontroli jakości.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agnieszka Kosińska nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Agnieszka Kosińska pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. W okresie ostatnich trzech lat Pani Agnieszka Kosińska nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnej spółki prawa handlowego. Pani Agnieszka Kosińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Agnieszka Kosińska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoba reprezentująca spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu