Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 18/2019: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 23 lipca 2019 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A nr 9584/2019).

Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane dnia 20 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL SA – tekst jednolity

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu