Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 18/2017: Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 roku, w związku ze złożonym przez Pana Tadeusza Kruszewskiego oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (Raport EBI 15/2017) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2017 r. podjęło uchwałę nr 3 o odwołaniu Pana Tadeusza Kruszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Kolejno, Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Marek Bednarski.

Nowy członek Rady Nadzorczej powołany został w ramach pięcioletniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się dnia 21 października 2014 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu