Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 19/2012

Opublikowany: 2012-07-25, 15:16:48
Temat: Umowa dotycząca wejścia na rynek amerykański

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. (AITON CALDWELL SA) z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2012 roku podpisał umowę („UMOWA”) o współpracy biznesowej z amerykańską spółką Aiton Caldwell, Inc. (AITON CALDWELL INC), z siedzibą w Los Altos, stan Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.

Przedmiotem UMOWY jest współpraca w opracowaniu i wdrożeniu nowej oferty teleinformatycznej dla klienta biznesowego („PRODUKT”), dedykowanej na rynek amerykański. Zgodnie z UMOWĄ AITON CALDWELL INC będzie firmą koordynującą PRODUKT od strony marketingowej, sprzedażowej i prawnej. AITON CALDWELL SA dostarczy oraz zapewni utrzymanie, serwis i rozwój platformy telekomunikacyjnej, systemu billingowego, panelu administracyjnego oraz panelu użytkownika. Dostarczy także pierwszą i drugą linię wsparcia klienta oraz wsparcie techniczne.

AITON CALDWELL INC to spółka teleinformatyczna świadcząca usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

PRODUKT jest oparty na unikalnej koncepcji biznesowej AITON CALDWELL SA i wpisuje się w przyjętą przez AITON CALDWELL SA strategię ekspansji na rynki zagraniczne.

UMOWA została zawarta na okres 5 lat. W UMOWIE zawarte zostały warunki i ograniczenia dotyczące wcześniejszego rozwiązania UMOWY jak też jej przedłużenia.

UMOWA została uznana za znaczącą ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację ekonomiczną oraz przyjętą strategię rozwoju AITON CALDWELL SA.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoba reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu