Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 19/2013

Opublikowany: 2013-06-06 12:23:43
Temat: Zamiar połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA

 

Emitent informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku Zarząd Aiton Caldwell SA ("Aiton Caldwell", "Spółka") podjął uchwałę o zamiarze połączenia Spółki z Datera SA ("Datera") z siedzibą w Gdańsku.

Rozważanym na dzisiaj sposobem połączenia jest połączenie na podstawie art. 492 §1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Datera na Aiton Caldwell w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Datera. Zarząd Spółki informuje, że szczegółowy plan połączenia zostanie przekazany w formie raportu bieżącego niezwłocznie po jego uzgodnieniu przez właściwe organy łączących się spółek.

W ocenie Zarządu, celem planowanego połączenia będzie wzrost wartości Spółki dla wszystkich jej akcjonariuszy, uzyskany przede wszystkim poprzez optymalne wykorzystanie strategicznych szans rynkowych. Nowoczesna firma będąca integratorem rozwiązań telekomunikacyjno-informatycznych, jaką stanie się po powyższym przejęciu Aiton Caldwell, zajmie pozycję jednego z liderów rynkowych w obszarze rozwoju oprogramowania, inżynierii telekomunikacyjnej oraz innowacyjności usług telekomunikacyjnych oferowanych klientom końcowym.

Aiton Caldwell SA to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawca nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej w chmurze. Spółka, w ramach swojej działalności, świadczy usługi SaaS (Software as a Service) dla MSP i klientów indywidualnych oraz PaaS (Platform as a Service) dla partnerów zewnętrznych. Aiton Caldwell świadczy usługi telekomunikacyjne oparte na modelu SaaS, dla 140 tys. użytkowników, obejmując swym zasięgiem 40 proc. rynku VoIP oraz 2 proc. polskiego rynku MSP. Model PaaS zakłada współpracę z partnerami zewnętrznymi poprzez udostępnienie im platformy telekomunikacyjnej w chmurze od Aiton Caldwell SA. Aiton Caldwell jest dostawcą platformy w chmurze dla dwóch partnerów zagranicznych, działających na rynku amerykańskim oraz rumuńskim.

Datera SA jest firmą technologiczną (software house), która specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań teleinformatycznych. Produkuje zarówno nowej generacji platformy telekomunikacyjne klasy operatorskiej oparte o IP, rozwiązania abonenckie – centrale telefoniczne IP PBX dla przedsiębiorstw – a także dedykowane, "szyte na miarę" rozwiązania, służące realizacji wybranych usług, świadczonych w chmurze na masową skalę. Datera SA jest głównym dostawcą technologii dla Aiton Caldwell SA. Obecnie, oprócz Aiton Caldwell SA, z systemów Datera korzysta pięciu polskich operatorów, kilkaset przedsiębiorstw i instytucji. Przychody Datera SA za 2012r. wyniosły 4,7 mln zł.

Zarząd Aiton Caldwell wskazuje, że podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze połączenia nie stanowi wiążącego zobowiązania Spółki wobec Datera, ani żadnego innego podmiotu. Spółka będzie informowała w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu