Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 19/2019: Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej strukturze akcjonariatu Spółki:

Dane Akcjonariusza Liczba akcji udział w kapitale zakładowym Spółki udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Krzysztof Malicki        2 575 200 20,70% 20,70%
Ryszard Wojnowski        1 946 549 15,65% 15,65%
Katarzyna Bednarska        1 092 346 8,78% 8,78%
Marek Bednarski           999 303 8,03% 8,03%
Pozostali akcjonariusze        5 824 610 46,83% 46,83%

 

Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna: § 15a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu