Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 19/2017: Uzupełnienie Raportu Bieżącego EBI nr 18/2017 z dnia 21.09.2017 r. dot. zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 18/2017 z dnia 21 września 2017r. poniżej przedstawia życiorysy nowego członka Rady Nadzorczej Pana Marka Bednarskiego powołanego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 r.

Marek Bednarski – Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (numer licencji 11) oraz Makler Papierów Wartościowych (numer licencji 397). Początkowo był on zatrudniony w strukturach Banku Gdańskiego S.A., gdzie zajmował stanowisko Doradcy, a następnie Dyrektora Biura Maklerskiego. Pracował on również jako Doradca ds. Inwestycji w Prokom Investments S.A. i w Prokom Software S.A. oraz jako Doradca w HDI Gerling Życie TU. W okresie ostatnich trzech lat był on członkiem Rady Nadzorczej Madman Theory Games S.A., a obecnie jest on członkiem Rady Nadzorczej spółki Analizy Online S.A. notowanej na NewConnect.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Bednarski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Bednarski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Marek Bednarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Bednarski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu