Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 2/2013

Opublikowany: 14-02-2013, 17:23:38
Temat: Wstępne wykonanie prognoz finansowych za 2012 r.

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje o wstępnym wykonaniu prognoz finansowych za 2012 rok opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z 18 listopada 2011 roku oraz skorygowanych w raporcie bieżącym 26/2012 z 14 listopada 2012 roku.

Skorygowane prognozy przewidywały osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w kwocie 12.000 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) w kwocie 1.300 tys. zł, wyniku z działalności operacyjnej w kwocie 600 tys. zł, EBITDA 1.900 tys. zł oraz wyniku netto 600 tys. zł.

Spółka informuje, iż na podstawie nieaudytowanych danych finansowych za 2012 rok osiągnęła wyższe niż prognozowano, po korekcie prognoz, wyniki finansowe. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 12.380 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) na poziomie 1.342 tys. zł, wyniku z działalności operacyjnej na poziomie 736 tys. zł, EBITDA na poziomie 2.078 tys. zł oraz wyniku netto na poziomie 711 tys. zł.

Emitent odniesie się do finalnego wykonania prognoz finansowych za rok 2012 po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu