Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 2/2015

Numer: 2/2015

Data: 2015-01-13 godzina 14:14

Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2015

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską i podanie w raporcie nr 1/2015 opublikowanym w systemie EBI w dn. 13.01.2015 r. błędnych dat publikacji raportów okresowych poprzez podanie błędnego roku, Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. koryguje informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 roku, podając następujący harmonogram publikacji:

16.02.2015 – raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
30.04.2015 – raport roczny za 2014 rok
15.05.2015 – raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
14.08.2015 – raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
16.11.2015 – raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu