Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 2/2019: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie 1/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w numerze roku, którego dotyczą raporty kwartalne, Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. przekazuje poprawioną informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

  • 14.02.2019 – raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
  • 05.04.2019 – raport roczny za 2018 rok
  • 15.05.2019 – raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
  • 14.08.2019 – raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
  • 14.11.2019 – raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu