Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 20/2013

Opublikowany: 2013-06-07, 11:24:20
Temat: Nabycie akcji własnych

 

Zarząd Spółki Aiton Caldwell SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 6 czerwca 2013 r. dokonano nabycia 1.783.218 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 178.321,80 zł, w celu ich umorzenia.

Nabycie nastąpiło poprzez przeniesienie praw akcji za wynagrodzeniem w wysokości 1,30 zł za 1 sztukę akcji, tj. za łącznym wynagrodzeniem 2.318.183,40 zł.

Nabyte akcje stanowią 17,62% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 1.783.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,62% ogólnej liczby głosów. Łączna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę to 1.783.218 sztuk akcji dających prawo do 17,62% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka nie posiada innych akcji własnych.

Spółka przekazała treść uchwał ZWZ Spółki w raporcie bieżącym EBI 17-2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu