Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 20/2014

Numer: 20/2014

Data: 2014-09-24 godzina 16:30

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 21 października 2014 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 21 października 2014 roku na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) oraz § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

• Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu