Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 20/2019: Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 1/10/2019 z dnia 30 października 2019 r., w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2019 r. Spółka zawarła z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym rewidentem – firmą audytorską ESO Audit spółka cywilna z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 103 A, 80-244 Gdańsk wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472 umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu