Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 21/2012

Opublikowany: 2012-09-12, 17:30
Temat: Uchwała KDPW w sprawie splitu akcji Aiton Caldwell SA

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. powziął informację o podjęciu w dniu 11 września br. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 674/12 w sprawie wyznaczenia dnia podziału notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Spółki.

Na mocy Uchwały nr 674/12 Zarząd KDPW postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Aiton Caldwell S.A., dzień 18 września 2012 r., jako dzień podziału notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu 1.002.273 (milion dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki na 10.022.730 (dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu