Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 21/2013

Opublikowany: 2013-06-07, 10:59:05
Temat: Zawarcie istotnej umowy

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku („Pożyczkobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu 06.06.2013 roku podpisał umowę pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Panem Ryszardem Wojnowskim („Pożyczkodawca”) na kwotę 2.318.183,40 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wysokość oprocentowania równa jest poziomowi stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną na poziomie rynkowym. Termin zwrotu pożyczki upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w umowie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu