Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 22/2013

Opublikowany: 2013-07-25 godzina: 15:43:18
Temat: Nabycie akcji własnych


Zarząd Spółki Aiton Caldwell SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2013 r., w dniu 25 lipca 2013 r. dokonano nabycia 2.307.692 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 230.769,2 zł, w celu ich umorzenia.

Nabycie nastąpiło poprzez przeniesienie praw akcji za wynagrodzeniem w wysokości 1,30 zł za 1 sztukę akcji, tj. za łącznym wynagrodzeniem 2.999.999,60 zł.

Nabyte akcje stanowią 22,79% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 2.307.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,79% ogólnej liczby głosów.

Łącznie Spółka posiada 4.090.910 sztuk akcji własnych stanowiących 40,41% kapitału zakładowego i dających prawo do 40,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka przekazała treść uchwał ZWZ Spółki w raporcie bieżącym EBI 17-2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu