Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 22/2014

Raport Bieżący

Numer: 22/2014 Data: 2014-10-21 godzina 18:01:49

Temat: Zmiany w składzie rady nadzorczej Aiton Caldwell

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że do siedziby Spółki w dniu dzisiejszy (21.10.2014) wpłynęły oświadczenia Pani Danuty Wojnowskiej oraz Pana Adama Krużyckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. z dniem 21 października 2014.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Danucie Wojnowskiej oraz Panu Adamowi Krużyckiego za dotychczasową pracę, wykonaną jako Członek Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Ponadto, Zarząd Aiton Caldwell S.A. niniejszym informuje, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2014 roku, podjętej ze skutkiem na dzień 21 października 2014 roku, Panowie Krzysztof Malicki, Marek Bednarski oraz Ryszard Wojnowski zostali odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów Krzysztofa Malickiego, Ryszarda Wojnowskiego, Marka Bednarskiego, Mirosława Szturmowicza oraz Krzysztofa Rogalińskiego na funkcje Członków Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem 21 października 2014 roku.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Mirosław Szturmowicz – Członek Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA, od 21 października 2014 na pięcioletnią kadencję

Mirosław Szturmowicz posiada rozległą wiedzę na temat rynku teleinformatycznego w Polsce oraz doświadczenie związane z realizacją dużych projektów informatycznych. Mirosław Szturmowicz ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1984 – 1988 był adiunktem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Jest także absolwentem Advanced Management Program Uniwersytetu w Oxfordzie. W latach 1991 – 2001 pracował w IBM Polska Sp. z o.o. kolejno jako: Dyrektor Sprzedaży dla Sektora Finansowego, Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor Generalny IBM Polska. Od roku 2001 do roku 2003 był Wiceprezesem Zarządu Prokom Software SA. W latach 2004-2006 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu PZU SA odpowiedzialnym za IT i Operacje. Od 2003 roku prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Szturmowicz nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Szturmowicz pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Mirosław Szturmowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Szturmowicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Rogaliński – Członek Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA, od 21 października 2014 na pięcioletnią kadencję

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa oraz Studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Menedżer średniego i wyższego szczebla zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka z ponad 20 lat doświadczeniem. Odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, procesów restrukturyzujących, wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych czy stworzenie strategii w takich firmach, jak PepsiCo Poland sp. z o.o., Statoil Polska sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., czy Grupa Kapitałowa Energa.

W ostatnim okresie w latach 2008-2013 związany z Grupą Kapitałową Energa jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta w Energa S.A., Prezes Zarządu Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o., Wiceprezes i Prezes Zarządu Energa- Obrót S.A..

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Rogaliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. w związku z: § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.