Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 23/2015

Numer: 23/2015

Data: 2015-06-02

Tytuł: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 2/04/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane dnia 1 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: 15-06-01 STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL SA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu